Logo gr
0
0

Polityka RODO

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku weszła w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Informacje o przetwarzanych danych osobowych w firmie:

Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa
Postępu 11A, 02-676 Warszawa
NIP 5213906299
KRS 0000858604
REGON 386967533

marka GADZETYREKLAMOWE.PL

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest

Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa
Postępu 11A, 02-676 Warszawa
NIP 5213906299
KRS 0000858604
REGON 386967533

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez :

Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa , a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego.

Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez

Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa w następujący sposób:

za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
info@gadzety.pl
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:

Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa
Postępu 11A, 02-676 Warszawa

5.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8.Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

Kategorie

Menu

Zamknij
Kontynuuj zakupyTwój koszyk jest obecnie pusty!